Skautské múzeum Václava Rubeša v Ružomberku

Skautské múzeum Václava Rubeša v Ružomberku

Námestie slobody 10 (Björnsonov dom), 034 01 Ružomberok, tel.:+421 917 711 287

logo Skautského múzea v Ružomberku

Skautské múzeum Václava Rubeša v Ružomberku (SKM) vzniklo 22. 02. 1997 predovšetkým zo snahy zachovať dôkazy o skautskej činnosti v strednej Európe. Ďalším silným argumentom bolo vytvoriť archiválnu dokumentáciu po nútenej izolácii "východného bloku" pred ostatným svetom a predovšetkým mladým ľuďom prostredníctvom múzea priblížiť život skautského hnutia v jednotlivých národných organizáciách.

skaut pozerajúci na vystavované materiály

Širokospektrálne výstavné plochy SKM predstavujú vzácnu zbierku nadnárodných skautských dokumentov, zobrazujúcich historický vývoj svetového aj nášho skautského hnutia, bohatú paletu činností jednotlivých vekových kategórií; návštevníka zaujmú zbierky odznakov, vyznamenaní, vlajok, krojových súčastí, nášiviek, skautskej filatelie, kroník, fotografií, pohľadníc, skautských pečiatok, grafiky a i., nevynímajúc pozoruhodnú činnosť exilovú činnosť členov Českého a Slovenského skautingu v zahraničí.

Významný podiel na činnosti SKM tvorí fototéka, diatéka, filmotéka, videotéka, gramotéka, odborná archívna knižnica a všeobecná skautská knižnica, ktoré disponujú jedným z najkompletnejších skautských knižných, časopiseckých a publikačných fondov. Ku knižnici patrí aj študovňa a možnosť prezenčného štúdia literatúry.

Všetky tieto materiály poskytujú najmä možnosť štúdia, ktoré najčastejšie využívajú študenti vysokých škôl s pedagogickým zameraním a dospelí členovia skautingu v príprave na vodcovské skúšky a ich záverečné písomné práce. Audiovizuálne prostriedky slúžia na tvorbu príležitostných relácií a besied. Doterajšie zbierky SKM v Ružomberku, ktoré dosahujú už 13 000 archiválnych predmetov, sa často stávajú predmetom výstav s lokálnym aj širším nadregionálnym pôsobením.

Výber z ponuky SKM

Pre návštevy

Otváracie hodiny: SKM je pre verejnosť sprístupnené po telefonickom dohovore
Podmienky: Návštevy SKM s kapacitou skupiny max. 25 ľudí
Kontakt: Ing. Juraj Burgan – Pedro (+421 917 711 287)

e-mail:muzeum#skauting.sk